KEWAJIPAN MENUNAIKAN ZAKAT KEPADA INSTITUSI ZAKAT

(0)
February 15, 2018 • Agama, Artikel, Utama

Sebelum zakat ditadbir dan diurus secara lebih sistematik oleh Rasulullah SAW berdasarkan kepada kadar nisab, haul dan had kifayah sebagaimana yang diamalkan sekarang, Negara Islam Madinah bergantung sepenuhnya kepada sumber as-sadaqat (sedekah, sumbangan sukarela) bagi membiayai pentadbiran dan operasinya. Baginda SAW pernah memerintahkan beberapa orang sahabatnya untuk keluar memungut as-sadaqat, bagi menampung kos pembangunan dan… Read More ›

Blog Stats

  • 2,138 hits