KITARAN ZAKAT

Harta yang dimiliki ini semuanya hanya milik Allah. Dia yang memberikannya. Dia yang memilih kita untuk diberikan rezeki. Kita hanyalah pemegang amanah. Justeru apabila Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan 2.5% daripada harta sebagai zakat, maka itu juga adalah amanah kepada kita. Zakat yang ditunaikan diserahkan kepada AMIL sebagai pemegang amanah untuk diserahkan kepada ASNAF. Sekali …

Continue reading KITARAN ZAKAT