Agihan zakat hanya untuk Asnaf Islam

Zakat mempunyai 2 fungsi iaitu ibadat dan sosial. "Sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari menyatakan bahawa zakat dikutip daripada orang Islam yang cukup syarat wajib zakat dan diagihkan kepada orang miskin dalam kalangan mereka (orang-orang Islam). Penerima zakat pula terdiri daripada lapan kategori seperti dinyatakan di dalam al-Quran, Surah At-Taubah ayat 10: Fakir, miskin, amil yang …

Continue reading Agihan zakat hanya untuk Asnaf Islam